Ansatte og Menighedsrådet

Kirkens ansatte:
Sognepræst: Vivian Linnebjerg
Velling Kirkeby 1, 6950 Ringkøbing
Tlf.: 97 32 16 18
Email: vrl@km.dk 
Mandag – fridag

Graver: Maja O Hansen
Tlf.: 23 70 18 57
Træffes tirsdag-fredag kl. 9.00-15.00
Email: vellingkirke@mail.dk 
Mandag – fridag

Kirkesanger: Grethe Christensen
Organist: Susanne Lund Sørensen

Menighedsrådet:
Menighedsrådet vælges i udgangspunktet for fire år ad gangen, men Velling har pt. tilladelse til valgperioder af to års varighed. Der afholdes rådsmøder en gang om måneden eller efter behov og med undtagelse i juli og december. Sekretæren tager referat og disse offentliggøres ved opslag i den lokale butik umiddelbart efter møderne og kan derudover også rekvireres ved henvendelse til præsten. 

Rådet består af følgende medlemmer: 
Formand: Olav Kristensen
Næstformand og kontaktperson: Ann Vestergaard Holm
Kirkeværge og kontaktperson: Inge-Lise Kristensen
Kasserer: Jørgen Ørskov
Sekretær: Jørgen K Nielsen
Menigt medlem: Lillian Kristensen
Medarbejderrepræsentant: Maja O Hansen
Født medlem: Sognepræst Vivian Linnebjerg

Aktivitetsudvalg: Inge-Lise Kristensen, Ann Vestergaard Holm og Lillian Kristensen

Tak. Din besked er sendt.
Din besked blev desværre ikke sendt. Prøv igen.