Årets faste arrangementer

  • Påskemarked Palmesøndag kl. 10-15.
  • Julemarked 1. søndag i advent kl.10 -15.
  • Åbent hver onsdag i skolernes Sommerferie kl. 13.30 - 16.00.

Røde Kro åbnes efter aftale for alle interesserede. Henvendelse kan ske til bestyrelsen.

Bestyrelsen

  • Jørgen Nielsen, formand, tlf.: 23908652. mail: jokni@email.dk
  • Henning Hammelsvang, næstformand, tlf.:24752197, mail: