Menighedsrådet afholder orienteringsmøde tirsdag den 10. maj 2022 kl. 19.00 i Velling forsamlingshus.

På orienteringsmødet vil vi drøfte, hvem der er interesserede i at opstille som kandidater og stedfortrædere i den næste 2-årige valgperiode, som starter 1. søndag i advent. Selve opstillingsmødet, hvor der er valg til menighedsrådet, er den 20. september samme tid og sted.

Orienteringsmødets formål er at sikre åbenhed og skabe interesse om menighedsrådsvalget. Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde, hvor der redegøres for menighedsrådets arbejde, det kommende års budget og regnskab fra for det foregående år.

Alle er velkomne.
Velling Menighedsråd