Der indkaldes til informationsmøde omkring Lem Kær som Testcenter.

Invitationen og idéoplægget har du også modtaget i din e-boks. Invitationen vises også herunder. 
Lokalrådet har udtrykt stor utilfredshed med at mødet er et online-møde, men grundet Covid-19 situationen kan det desværre ikke være anderledes på nuværende tidspunkt. 

Karen Schenker fra Lokalrådet tilbyder efter aftale at komme og hjælpe med det tekniske omkring opsætning af computer, telefon, pads. Se også tilbuddet herunder - og ring endelig og lav en aftale med hende. 

Fra Lokalrådet vil vi gerne opfordre til deltagelse i mødet, da det er vigtigt vi som borgere i området bliver hørt i projekteringsfasen.