Velling Lokalråd følger udviklingen af Lem Kær Enge som testcenter meget tæt og har ved et ekstra ordinært møde den 8. okt. besluttet at:

  1. Lokalrådet skal arbejde for at projektet reduceres så meget som muligt i forhold til de ulemper, testcentret vil have for Vellings beboere.
  2. Lokalrådet skal arbejde for at de økonomiske kompensationer bliver størst mulige og nemt tilgængelige, både i forhold til Velling som samfund og for de beboere, der vil blive mest berørt af ulemperne.
  3. Velling orienteres via nyhedsbrev, velling.eu og beboermøder.

Denne nyhedsside vil løbende blive opdateret med information omkring projektet:
Herunder kan du downloade offentlig materiale omkring testcenteret:

Uploaded den 16. oktober 2020:

Uploaded den 4. januar 2021:

Uploaded den 14. juni 2021:

Uploaded den 25. juni 2021:

Uploaded den 23. aug. 2021:

Uploaded den 2. nov. 2021: