Trygt børneliv
Aktiv fritidsliv
Fjordudsigt
Friskole og fribørnehave
Tæt på Ringkøbing
Fællesskab for alle

Nyheder

Mølleløb 2022

Klar til at løbe? Klar til at blive mudret?

Mølleløb den 9. juni kl. 18.30 I år bliver Mølleløbet uden tidstagning. Til gengæld bliver det med mudrede og udfordrende forhindringer.

Ruten starter på sommertræf-pladsen og går gennem kirkebyen, langs med åen og ned til fjorden. Med fjordstien på dæmningen, forbi Min Købmand og tilbage til sommertræf-pladsen. I alt 5,5 km. Det bliver kun muligt at løbe ruten én omgang.

Undervejs vil løberne møde forskellige forhindringer, som gerne skulle få smilet frem. 

Når vi kommer i mål, vil der være kage og frugt som sædvanlig, og så vil der være præmier til den mest mudrede mand/ kvinde/pige/dreng.

Pris:
Voksne: 50 kr. 
Børn: 25 kr.

Tilmeldinghttps://my.raceresult.com/199902/registration  eller på dagen

Elever fra Fjordvang Efterskole står står post på ruten og sørger også for forplejning i mål.

For de mindste vil der være et Bamseløb. PS Vi starter med fælles opvarmning kl. 18.15

Menighedsrådsvalg 2022

Menighedsrådet afholder orienteringsmøde tirsdag den 10. maj 2022 kl. 19.00 i Velling forsamlingshus.

På orienteringsmødet vil vi drøfte, hvem der er interesserede i at opstille som kandidater og stedfortrædere i den næste 2-årige valgperiode, som starter 1. søndag i advent. Selve opstillingsmødet, hvor der er valg til menighedsrådet, er den 20. september samme tid og sted.

Orienteringsmødets formål er at sikre åbenhed og skabe interesse om menighedsrådsvalget. Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde, hvor der redegøres for menighedsrådets arbejde, det kommende års budget og regnskab fra for det foregående år.

Alle er velkomne.
Velling Menighedsråd

Stillingsopslag: Gravermedhjælper

To stillinger som gravermedhjælper ved Lem kirkegård i Lem sogn og på Velling kirkegård i Velling sogn er ledige pr. 1. maj 2022.

Stillingerne er estimeret til at være ca. 870 timer årligt på Lem kirkegård og ca. 450 timer årligt på Velling kirkegård. 

Det samlede ugentlige timetal er på 28 timer pr. uge for begge ansættelsessteder, og der vil være faste arbejdsdage ved de to kirkegårde, så du ikke er i tvivl om, hvornår du skal være hvilket sted. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.

Vi kan tilbyde:  

  • to ansættelsessteder, og dermed to ansættelser – men hvor der internt er koordineret, så du vil kunne passe arbejdet på begge kirkegårde, samtidig med et højt ugentligt timeantal.
  • faste arbejdsdage ved de to kirker, så du ikke er i tvivl om, hvornår du skal være hvilket sted.
  • samarbejde med vores to dygtige og engagerede gravere, der sætter en ære i at gøre vores kirkegårde til noget særligt.
  • en masse frisk luft, en dejlig fri arbejdsplads og skønne kirkegårdsbrugere.

Vi forventer, at du:

  • er fleksibel og ansvarsbevidst
  • ønsker at arbejde med ren- og vedligeholdelse af kirkegårde og kirker samt medvirker ved kirkelige handlinger
  • har et godt humør, og vil være med til at gøre vores kirkegårde til et meningsfuldt sted at besøge.

Ansættelse sker ved Lem sogns menighedsråd beliggende Kirkegade 13, 6940 Lem St. og ved Velling sogns menighedsråd beliggende Velling Kirkeby 28, 6950 Ringkøbing. 

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.  

Den årlige løn i nutidskroner udgør for gravermedhjælpere i øvrige land uden gartnerisk uddannelse: kr. 257.342,53 (trin 1)  kr. 264.527,77 (trin 2) 
med gartnerisk uddannelse: kr. 295.462,85 (trin 1) kr. 304.309,56 (trin 2)

Der sker aflønning på timeløn.Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Marianne Juhl på tlf. 97342525 eller e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Graverhuset, Kirkegade 42, 6940 Lem St eller på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 13. april 2022 kl.12.00. 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 16. Hvis du ikke er kontaktet inden udgangen af uge 16, er din ansøgning ikke kommet i betragtning.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Menighedsrådene ved Lem Kirke og Velling Kirke

Hjælp til Ukraine

Kære Vellingboere

Som følge af krigen i Ukraine er der allerede nu kommet flere familier fra Ukraine til Velling. Familierne er blevet indkvarteret hos Vellingboere og der er flere på vej.

Hos Min Købmand er der oprettet en VAB konto – Hjælp til Ukraine (konto 900), som familierne kan bruge til indkøb af dagligvarer. Du kan indbetale det beløb, du ønsker, og på den måde hjælpe de ukrainske familier i hverdagen.

Har du en familie boende kan du også få din ukrainske familie registreret, så de kan købe ind på kontoen. Kontakt Anette Kirk Jepsen på tlf. 40238562 eller Oksana Hryvnak på tlf. 22267128 (en ukrainsk forklaring) for at høre nærmere.

Det er vigtigt at pointere, at købmanden ikke tjener på indkøbene. Fortjenesten tilbageføres hver måned.

Kick Off workshop Helhedsplan i Velling

Til alle borgere, virksomheder og lokale foreninger

VIL DU VÆRE MED?

Alle borgere, virksomheder og foreninger i Velling inviteres til en åben kick-off workshop, hvor alle har mulighed for at komme med input til udvikling af lokalområdet. Sammen skal vi udvikle en helhedsplan for Velling, der sætter en fælles retning for området de næste mange år ud i fremtiden.

Onsdag den 23. marts 2022 kl. 17-19 i Velling Forsamlingshus

Der er sandwich til alle tilmeldte og fælles børnepasning under workshoppen - husk tilmelding.

Tilmeld dig via:
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  
Telefon: 2065 5863

Toksvigfonden

Der kan igen søges om støtte fra Toksvigfonden senest 1.april.

Fonden støtter almene formål, der tilgodeser fællesskabet i Velling. Dog har formål der tilgodeser de ældre – fortrinsstilling. Der kan søges af både foreninger og enkeltpersoner.

Ansøgning sendes til:
Boi Nielsen – Tændpibe 1 A, 
Velling – 6950 Ringkøbing, tlf.40413790 
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Velling Kirke søger gravermedhjælper og kirkesanger

Velling Kirke søger 2 nye medarbejdere:
Gravermedhjælper og Kirkesanger.

Gravermedhjælper:

Stillingen er på 450 timer om året. Arbejdet omfatter primært vedligeholdelse af kirkegård og kirke. Herunder renholdelse af gravsteder og kirkegård for ukrudt, hækklipning, rive grusarealer på – og omkring kirken og i præstegården, klippe græs på kirkegården og omkring kirken, løvsugning, rengøring af kirken, og graverhus samt andet forefalden arbejde.

Grandækning af gravsteder foregår i november og december måned. Det foregår i hovedtræk ved, at gran fastgøres i net, som lægges ud på de gravstederne samt der stikkes gran og fyr ned ind imellem.

Desuden medvirken ved enkelte kirkelige handlinger som afløser for graveren ved ferie og fridage. Det indebærer at åbne kirken, hejse flaget, tænde lys i kirken, forberede altergang, være til stede under handlingen og rydde op efter endt kirkelig handling.

Det er en stilling, som kræver at der kan arbejdes på fuldtid i perioder hovedsagelig ved grandækning.

Ansættelse og aflønning sker efter overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde mellem Kirkeministeriet og faglige fælles forbund (3f).
Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk . Timeløn på første skalatrin 133,36 kr. Ansættelsestidspunkt snarest.

Kirkesanger:

Arbejdet omfatter medvirken ved søndagsgudstjenester og øvrige kirkelige handlinger, som kan ligge på hverdage. Det indebærer at ophænge salmenumre efter anvisning fra præsten, bede indgangsbøn, være forsanger til salmesang og korsvar i samarbejde med organist, bede udgangsbøn og medvirke ved begravelse, barnedåb, bryllupper og arrangementer i kirken efter præstens anvisning.

Der må påregnes ca. 63 handlinger om året.
Fast årsløn inkl. rådighedstillæg mv. 62.500 kr.

NB. Begge stillinger kan søges af en og samme person med de rigtige kvalifikationer.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Graver Maja Hansen tlf. 23701857, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  .,
Kirkeværge Inge-Lise Kristensen tlf. 50942635.

Ansøgningsfrist senest mandag den 28. februar 2022. Ansættelsessamtaler finder sted i uge 10.

Ansøgning med relevant bilag sendes til:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  eller
Velling Kirkes Graverkontor,
Velling Kirkeby 28, Velling
6950 Ringkøbing.

Med venlig hilsen
Velling Menighedsråd
Ringkøbing - Skjern Kommune

Velling Mailliste

Få nyheder direkte ned i din mailbox!

Læs mere om, hvad du siger ja til!

Tilmelding

* påkrævede felter

Copyright © 2017. All Rights Reserved.