Trygt børneliv
Aktiv fritidsliv
Fjordudsigt
Friskole og fribørnehave
Tæt på Ringkøbing
Fællesskab for alle

Nyheder

Toksvigfonden

Der kan igen søges om støtte fra Toksvigfonden senest 1.april.

Fonden støtter almene formål, der tilgodeser fællesskabet i Velling. Dog har formål der tilgodeser de ældre – fortrinsstilling. Der kan søges af både foreninger og enkeltpersoner.

Ansøgning sendes til:
Boi Nielsen – Tændpibe 1 A, 
Velling – 6950 Ringkøbing, tlf.40413790 
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Turn around

Velling Andelsbutik har vendt driftsunderskud til driftsoverskud på bare et år.

For et år siden var Min Købmand i Velling faretruende tæt på lukning. Den daværende købmand, som var nummer tre inden for få år, valgte at gå fra den ene dag til den anden, banken truede med lukning, som følge af en overskreden kassekredit - og det var vel at mærke ikke første gang. Butikken havde ikke økonomi til indkøb af varer, så hylderne virkede tomme. Dele af den siddende bestyrelse trak sig. Kunderne var på vej væk.

Det var nemmest at smide håndklædet i ringen, men med mottoet Vi vil i Velling og med stor opbakning hos befolkningen og de frivillige omkring butikken, ville Vellingboerne endnu engang gøre et forsøg. For som der blev sagt på ekstraordinært bestyrelsesmøde, ”Købmanden er mere end blot købmand, det er samlingsstedet, det er dét kit, der holder Velling sammen. Den sikrer, at byen er attraktiv at flytte til for både børnefamilier og ældre, den er med til at sikre vores huspriser og landsbyens sociale liv”.

Der kom udskiftning i bestyrelsen og der blev udtænkt nye planer. Vellingboerne satte ekstra ind på deres debit-konto i butikken, for at holde banken fra døren, hvilket gav den nye bestyrelse ro til at arbejde med redningsplanerne. Med fokus på butikken var Én af planerne var at få adskilt købmandsdelen og den administrative del, så en ny erfaren købmand ”kun” skulle koncentrere sig om købmandshandel. Bestyrelse + tidligere ansat skulle stå for økonomistyring og administration.

Bestyrelsen lavede et realistisk budget, som, hvis den holdt, ville vise, at der var grundlag for butikkens eksistens. Og så blev den erfarne købmand Lailah Andersen ansat pr. 1. marts. Nu måtte det bære eller briste…

Allerede den første måned efter Lailah tiltrædelse vendte omsætningen i butikken. Der blev solgt for mere end budgetteret. Denne udvikling fortsatte resten af året, mens alle omkostninger konstant var under lup og blev tilpasset. ”Vi er gået fra et driftsunderskud i 2019 på 150.000 til et driftsoverskud i 2020 på 200.000 kr.”, siger bestyrelsesformand Thomas Kirk Jepsen. Han mener, at overskuddet skyldes flere faktorer, bl.a. stram økonomistyring, en god indkøbspolitik, lille svind og i høj grad, at Lailah Andersen har formået at skabe en butik med fornuftige priser og et større varesortiment, med kunderne i fokus. ”Nu behøver Vellingboerne ikke køre til Ringkøbing for at handle. Stort set alt kan købes i Velling nu, og er det ikke i butikken, så bestiller jeg det gerne hjem”, siger Lailah Andersen, som også glæder sig over årets resultat.

Butikken har derudover også udvidet sine services til at omfatte udbringning. En service der er blevet flittigt brugt under corona restriktionerne, men som også har givet mange gode faste kunder. Faktisk så meget, at en del af overskuddet fra 2020, nu er blevet brugt til en købmandsbil, så private biler ikke skal bruges mere. ”Vores lille butik er meget afhængig af vores frivillige. Det er bl.a. dem, der bringer varer ud. I takt med at denne del er vokset, synes vi ikke, vi kan blive ved med at trække på deres private biler. Nu kan de køre i vores købmandsbil – og så kan folk jo også se, hvor vi kommer fra!”, smiler Lailah Andersen.

”Driftsresultatet viser, der er grundlag for en dagligvarebutik i Velling. Butikken har reelt taget et spring på 350.000 kr. – en rigtig turn-around. Med det in mente og vores gode købmand ved roret, arbejder vi videre med vores næste ideer til forbedringer og udviklinger af vores dagligvarebutik i Velling”, slutter Thomas Kirk Jepsen.

 

Nyt forløb: Dansk kultur og samtale / Danish culture and conversation

NYHED: Nyt kursus i dansk samtale og kultur
NEWS: Another course in Danish culture and conversation

For English and other languages see below

Til alle vore ikke dansktalende tilflyttere i FRISKVIND tilbyder vi nu i samarbejde med AOF to kurser i dansk samtale og kultur – et for begyndere og et for fortsættere.

Hvis du er i tvivl om, hvilket kursus du skal vælge, er du velkommen til at ringe til AOF underviser Hans Moss på tlf. 30 61 54 70

Kursus i dansk samtale og kultur – begyndere

For dig der kan lidt dansk, er her mulighed for at komme godt i gang med det danske sprog og kultur. Vi taler om hverdagen og arbejdslivet, men også om emner, som optager dig og dine medkursister. Det kan være om kultur, samfund eller politik i Danmark og i dit hjemland.

Samtalen er i fokus, og det betyder ikke så meget, om du kun kan lidt dansk.

Tid og Sted:
Torsdage 10.00 – 11.40 i Smedenes Hus, 6940 Lem.

Start:
Efter 1. marts eller så snart Covid-19 situation tillader.
10 mødegange.

Pris:
720,00 kr. med undervisningsmaterialer.

Tilmelding og betaling på vores hjemmeside: 

https://ringkobing-skjern.aof.dk/kurser/Sprog/dansk/

Kursus i dansk samtale og kultur – fortsættere

For dig der forstår dansk, men synes samtale er svær, fordi du ikke taler så meget dansk i hverdagen. Her har du her mulighed for at snakke en masse dansk. Vi arbejder i par eller i grupper, så du hele tiden er i gang med at snakke, lytte og stille spørgsmål.

Vi taler om hverdagen og arbejdslivet, men også om emner, som optager dig og dine medkursister. Det kan være om kultur, samfund eller politik i Danmark og i dit hjemland.

Tid og Sted:
Torsdage 19.15 – 20.55 – På Lem Skole, Skolegade 34, 6940 Lem.

Start:
Efter 1. marts eller så snart Covid-19 tillader.
10 mødegange.

Pris:
720,00 kr. med undervisningsmaterialer.

Tilmelding og betaling på vores hjemmeside:
https://ringkobing-skjern.aof.dk/kurser/Sprog/dansk/

Er du interesseret eller har medarbejdere, en nabo, en ven, en kollega så download mere information på et af de pågældende sprog herunder eller kontakt Hans Moss fra AOF for mere information.


For all our non-Danish-speaking inhabitants in FRISKVIND:

We offer a course in Danish culture and conversation. The course is offered in collaboration with the AOF Ringkøbing-Skjern. We have scheduled to start up two courses: a beginners course and a level 2 course, for you who have already attended a course or have a knowledge of Danish.

If you have questions to level and are unsure of which course is the right one for you please feel free to contact AOF teacher Hans Moss , phone 30 61 54 70

Danish conversations and culture – beginners:

This course is for you who understand and speak a little Danish, but would like to learn more. We talk about the daily life and work life, but also about subjects of your interest. It could be culture, society, politics in Denmark and in your home country.

We focus on conversation and it doesn’t mean anything if you only know a little Danish.

Place and time:
Thursdays at 10.00 – 11.40 am in Smedenes Hus, 6940 Lem.

Start up:
After 1st March or as soon the Covid-19 allow.
10 times.

Price:
720,00 DKK including materials.

Sign up and payment at our website:
https://ringkobing-skjern.aof.dk/kurser/Sprog/dansk/

Danish conversations and culture – level 2:

This course is for you who understands Danish, but find conversations difficult, because you don’t practise in your daily life. We will have a lot of conversations, we will work two-and-two and in groups, so you get the chance of speaking, listen and ask.

We will talk about the daily life, the work life and about subjects of your interest. It could be culture, society and politics in Denmark and in your home country.

Place and time:
Thursdays at 7.15 – 8.55 pm in Lem skole, Skolegade 34, 6940 Lem.

Start up:
After 1st March or as soon the Covid-19 allow.
10 times.

Price:
720,00 DKK including materials.

Sign up and payment at our website:
https://ringkobing-skjern.aof.dk/kurser/Sprog/dansk/

Are you interested or have an employee, a neighbor, a friend, a colleague please download flyer for more information  in your language (see below) or contact Hans Moss phone  more information: phone 30 61 54 70

Download information/flyer in your language:

 

Projekt Helhedsplan

"Vi vil i Velling” er mottoet og varemærket for byen, hvilket også afspejler indbyggertallet. For hvor andre små landsbyer har mærket en affolkning, har Velling mærket det stik modsatte. Byen er i høj grad præget af de tre skoler - Velling Friskole, Fjordvang efterskole og Vestjyllands Højskole, der alle gennem tiden har bidraget til fælleskabet og sammenholdet.

Som det fortsætter i mottoet:

  • Vi vil fælleskabet - fordi det giver nærhed og tryghed.
  • Vi vil kulturen og idrætslivet - fordi det giver værdi i hverdagen.
  • Vi vil tiltrække nye borgere - som vil være med.
  • Vi vil fortsætte den gode historie - som er lang og god.
  • Vi vil udvikle - og ikke afvikle.
  • Vi vil - og sammen kan vi!

Hvilken opgave?

Opgaven er, at udarbejde en helhedsplan for Velling, der kan styrke en sammenhæng imellem de enkelte mindre udviklingsprojekter, og samtidig være retningsgivende på lang sigt for de projekter for området, som rækker længere ud i fremtiden.

Helhedsplanen skal understøtte Naturens Rige og tage udgangspunkt i Velling og nærområdets identitet, stoltheder og udviklingsmuligheder. Den skal udvikles af områdets borgere, foreninger, klubber og erhvervsfolk med et lokalt ejerskab, og skal motivere til at trække i samme retning, så lokale partnerskaber kan udvikles.

Udviklingsprojekterne sættes ind i en sammenhængende ramme, så de trækker i samme retning.

Grundet covid-19 situationen vil det primært være en virtuel proces.

Afgrænsning af opgaven

Vellings placering tæt på Ringkøbing gør, at der en en naturlig relation mellem Velling og Ringkøbing. Denne placering rummer potentialer, der også vil være naturlige at belyse i en helhedsplan, som rækker 10 - 20 år ud i fremtiden.

Ligeledes er Velling en del af landsbyklyngen Frisk Vind, sammen med Stauning, Dejbjerg, Lem og Højmark. Dette fællesskab vil også blive inddraget i udviklingsarbejdet med helhedsplanen for Velling.

Download hele projektbeskrivelsen

Informationsmøde Lem Kær som Testcenter

Der indkaldes til informationsmøde omkring Lem Kær som Testcenter.

Invitationen og idéoplægget har du også modtaget i din e-boks. Invitationen vises også herunder. 
Lokalrådet har udtrykt stor utilfredshed med at mødet er et online-møde, men grundet Covid-19 situationen kan det desværre ikke være anderledes på nuværende tidspunkt. 

Karen Schenker fra Lokalrådet tilbyder efter aftale at komme og hjælpe med det tekniske omkring opsætning af computer, telefon, pads. Se også tilbuddet herunder - og ring endelig og lav en aftale med hende. 

Fra Lokalrådet vil vi gerne opfordre til deltagelse i mødet, da det er vigtigt vi som borgere i området bliver hørt i projekteringsfasen.

Energitestcentret Lem Kær Enge

Velling Lokalråd følger udviklingen af Lem Kær Enge som testcenter meget tæt og har ved et ekstra ordinært møde den 8. okt. besluttet at:

  1. Lokalrådet skal arbejde for at projektet reduceres så meget som muligt i forhold til de ulemper, testcentret vil have for Vellings beboere.
  2. Lokalrådet skal arbejde for at de økonomiske kompensationer bliver størst mulige og nemt tilgængelige, både i forhold til Velling som samfund og for de beboere, der vil blive mest berørt af ulemperne.
  3. Velling orienteres via nyhedsbrev, velling.eu og beboermøder.

Denne nyhedsside vil løbende blive opdateret med information omkring projektet:
Herunder kan du download offentlig materiale omkring testcenteret:

Uploaded den 16. oktober 2020:

Uploaded den 4. januar 2021:

 

Kontingent til Velling Lokalråd

Vil du støtte lokalrådet og arbejdet for Velling, så kan du indbetale kontingent 75,- til lokalrådets konto 7650 - 2417991.

Kontingentet er årligt - og du skal have betalt inden generalforsamling i april for at have stemmeret.

 

Dansk kultur og samtale / Danish culture and conversation

NYHED – NYHED – NYHED
NEWS -NEWS – NEWS

For English and other languages see below

Til alle vore ikke dansk talende tilflyttere i FRISKVIND tilbyder vi nu i samarbejde med AOF et kursus i dansk kultur og samtale. Kurset vil blive afholdt i Klyngen og tilbydes som dag- og aftenhold.

Start 17/9 – 26/11 (dog ingen undervisning i uge 42) 10 gange:
Torsdage 10.00 – 11.40 i Smedenes Hus, 6940 Lem.
eller
Torsdage 19.15 – 20.55 – På Lem Skole, Skolegade 34, 6940 Lem.

Start 21/9 – 30/11 (dog ingen undervisning i uge 42) 10 gange
Mandage kl. 10.00 – 11.40 – i Smedenes Hus, 6940 Lem

Er du interesseret eller har medarbejdere, en nabo, en ven, en kollega så download endelig mere information på et af de pågældende sprog herunder eller kontakt Leif Benjaminsen fra AOF for mere information og tilmelding:
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


For all our non-speaking Danish inhabitants in FRISKVIND:

We offer a course in Danish culture and conversation. The course is offered in collaboration with the AOF Ringkøbing-Skjern. The course will be conducted in the area of FRISKVIND, and will be offered as a day and evening course.

Start up 17/9 – 26/11 (please note – no class in week 42) 10 lessons:
Thursdays 10.00 am – 11.40 am at Smedenes Hus, 6940 Lem
or
Thursdays 7.15 pm – 8.55 pm at Lem Skole, Skolegade 34, 6940 Lem

Start up 21/9 – 30/11 (please note – no class in week 42) 10 lessons:
Mondays at 10.00 am – 11.40 am at Smedenes Hus, 6940 Lem.

Are you interested or have an employee, a neighbor, a friend, a colleague please download flyer for more information  in your language (see below) or contact Leif Benjaminsen for enrollment and more information:
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Download information/flyer in your language:

 

Fællesspisning + 2 x generalforsamling

Fællesspisning og Generalforsamling for
Velling lokalråd og Velling Andelsbutik, Min købmand

i Velling Forsamlingshus
torsdag 13. august 2020

Program: 
18.00 Fællesspisning
Menu: 
Hamburgerryg med grøntsager
Hvide kartofler
Og bearnaisesauce

Voksne 80 kr. Børn (u.10) 45 kr. (Inkl. Postevand)
Der kan tilkøbes øl og vand.
Tilmelding senest den 9. august til Gerda og Palle, tlf.: 97321599

19.15 Lokalrådet afholder generalforsamling

Kaffe/kage ved Lokalrådet 

20.00 Velling Andelsbutik, Min Købmand, afholder generalforsamling 

22.00 Forventet sluttidspunkt

Det er muligt at deltage i hele eller dele af arrangementet.  

Vi håber på et godt og stort fremmø

Velmødt
Velling Lokalråd og Velling Andelsbutik

Skt. Hans i Velling

Velling Lokalråd inviterer til Skt. Hans ved Fjorden

Tirsdag den 23. juni 2020 kl. 20.00
Der kan købes øl og vand og vi synger sammen.

Velmødt!

Velling Mailliste

Få nyheder direkte ned i din mailbox!

Læs mere om, hvad du siger ja til!

Tilmelding

* påkrævede felter

Copyright © 2017. All Rights Reserved.