Trygt børneliv
Aktiv fritidsliv
Fjordudsigt
Friskole og fribørnehave
Tæt på Ringkøbing
Fællesskab for alle

På tur i naturen omkring os

Velling havn

Der er mange muligheder for at komme ud i naturen - få inspiration herunder eller download folderen Lokalruter i Velling

Ride/løb/gå/mountainbike: Rydbjerg rundt
Fra Friskolen drejes til højre ned af Rydbjergvej. Vejen bliver til grusvej og følges rundt forbi Rydbjerg, over Åen og ud til Holmager. Grusvejen slutter ved Vennervej, hvor der drejes til højre tilbage mod Velling. Ved Forsamlingshuset drejes igen til højre ind til Friskolen. Se også beskrivelsen af rute 4 her nederst på siden. Ca. 4.5 km.

Ride/løb/gå/mountainbike:
Fra Skraldhedevej ned ad Schubertsvej op til Herningvej, hvor vi krydser over i Hundeskoven. I hundeskoven er der nogle rigtig gode stier til løb/gå/ride, men også lavet nogle gode mountainbike stier med udfordringer. En tur rundt og samme vej tilbage igen ad Schubertsvej, ca. 5.5 km.

Ride/løb/gå:
Fra Skraldhedevej ned ad Schubertsvej, ved Shubertsvej  4 op ad markvej mellem skov og marker op til Vesttarpvej. Her drejes til venstre mod Højskolen, og ved Skraldhedevej igen til venstre forbi Forundringens Have. Ca. 3,5 km

Ride/løb/gå:
Fra Skraldhedevej ned ad Klaptoftvej. Ved Klaptoftvej 2 drejes til højre op ad markvej med en fantastisk udsigt over fjorden. Forenden mod højre ud til Skraldhedevej/Højskolen. Forbi Forundringens Have og tilbage mod Velling Plantage. Ca. 3,5 km.

Velling plantageFra folderen: Ringkøbing-Skjern lokalruter: Velling:
1. Kirkestien:
P-plads ved Velling Kirke. Kirken er en smukt beliggende romansk kvaderstenskirke opført år 1180 på kanten af den gamle strandvold, der tydeligt kan erkendes på vestsiden af kirkegården. Dengang var Ringkøbing Fjord en åben havbugt på Vestkysten. Sognets beboere blev tidligere begravet i den del af kirkegaarden, der svarede til det sted i sognet, hvor den pågældende havde levet sit liv. 0,9 km

2. Fjordstien:
¨ P-plads ved Velling Kirke. På skrænten vest for kirkegården kan man stadig se stenhuggerpladsen, hvor de mere end 2000 sten, der gik til Velling Kirke, blev tilhugget – formentlig af cisterciensermunke. Stien følger langs fjorden det dige, der blev opført i forbindelse med afvandingen af Fjordengene i 1943. Mod syd følger stien Venner Å. Syd for åen findes en primitiv overnatningsplads med 3 shelters, grillplads og toilet. Pladsen kan gratis 1. Kirkestien 0,9 km benyttes af alle. 3,8 km

3. Engvangen:
Stien passerer Fjordvang Ungdomsskole, der tidligere var landbrugsskole. Et langt stykke følger stien diget langs Venner Å. I 1940'erne blev åen udrettet, kanaliseret og forlagt mod nordvest under den store afvanding af de våde kær syd for Velling. Venner å udmunder i Ringkøbing Fjord. Mod øst ses Vestas forsøgspark for store vindmøller. På sigt skal her rejses 11 møller med en totalhøjde på 150m . Hver vinge er mere end 50m lang. En enkelt mølle kan producere CO2- neutral strøm til mere end 2500 husstande. 2,2, km

4. Rydbjergstien:
Herregården Rydbjerg nævnes første gang i 1408 og har tilhørt kendte adelige slægter som Juel, Ahlefeldt og Sehested. I årene omkring Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849, var Rydbjerg ejet af købmand Thomas Bruhn, der var optaget af tidens kirkelige rørelser. I disse år var der lys til langt ud på natten i Rydbjergs stuer – for stedet var samlingspunkt for lange samtaler om bl.a. Grundtvig og ikke mindst skolemanden Kristen Kold's syn på uddannelse og opdragelse. Kold besøgte Velling ved flere lejligheder. Rundt om herregården ses gamle lergrave. De er det eneste synlige spor efter en omfattende teglproduktion på det nu længst forsvundne Rydbjerg Teglværk. 3,8 km

5. Rødebro:
En rask travetur gennem kulturlandskabet og forbi Vestjyllands Højskole. Flere steder er der smuk udsigt over fjorden.4,1 km

6. Volshøjstien og Forundringens Have:
P-plads findes ved Vestjyllands Højskole. Her kan man også besøge Forundringens Have, der er en økologisk besøgshave. Forbilledet er den uberørte natur med en mangfoldighed af planter, mikroorganismer og nyttige insekter. Alle planter i haven er spiselige, også blomsterne! I forundringens have finder du: Urtehaven, astronomihaven, kompostering, andelsfrugthaven, forsøg, naturlegeplads, naturligt byggeri, naturcamping og vandresti. Haven er altid åben. Undervejs passerer man jernalderhøjen ”Volshøj” der med sine 26 m.o.h. er det højeste punkt i Velling Sogn. Før opdyrkningen og tilplantningen af heden kaldet Skraldhede, kunne man fra højen se 20 kirker i klart vejr. I begyndelsen af 1800-tallet indgik højen i et system af bavne, dvs. signalbål, der skulle bruges som varslingssystem i tilfælde af, at englænderne angreb fra vest. Den spændte situation udløstes i slaget på Reden d. 2. april 1801, så der blev ikke brug for at stikke ild i det klargjorte bål på bavnehøjen i denne omgang, men bavnesystemet var fortsat i brug i Danmark frem til 1848. Under Nationalmuseets udgravning af højen i 1901 fandt man bl.a. tre ornamenterede lerkar og en lille jernkniv som den døde havde fået med sig i graven for ca. 2000 år siden. Stien går forbi den sydlige del af Velling Plantage anlagt på heden af lokale folk med hjælp fra Hedeselskabet i 1887. 4,2 km

Velling Mailliste

Få nyheder direkte ned i din mailbox!

Læs mere om, hvad du siger ja til!

Tilmelding

* påkrævede felter

Copyright © 2017. All Rights Reserved.