Trygt børneliv
Aktiv fritidsliv
Fjordudsigt
Friskole og fribørnehave
Tæt på Ringkøbing
Fællesskab for alle

Referat Generalforsamling 2019

Referat af Lokalrådets Generalforsamling 24. april 2019
Dirigent: Ejvind Haubjerg
Referent: Anette Kirk Jepsen
Stemmetællere: Kaj Jeppesen og Morten Abildgaard

Ejvind konstaterer at generalforsamlingen er lovlig.

 1. Beretning ved formanden Svend Pedersen:
  Kick off møde i klyngesamarbejdet umiddelbart efter sidste generalforsamling. Samarbejdet er godt i gang. Der kom noget godt ud af mødet, men ting tager tid, og det skal nok komme.
  Multihuset til sommertræf med en ”towli idé”. Det blev taget godt imod. Og der kom mange penge ud af det. I den kommende tid kan hallen tages i brug!
  Fællesspisninger har været godt bakket op. Syng dansk aften rigtig godt besøgt.
  Knud var sat på julebelysning, som også var sponsoreret, indtil trafiksikkerheden kom ind, så nogle juletræer blev pillet ned igen.
  Solhvervsfest var koldt og blæsende. Hyggeligt trods vejret.
  Skt. Hans blev blæsende, så måtte aflyses pga. brandfare.
  Danseaften med 35 deltagere – flot! Bliver nok gentaget.
  Driver-cykel-tur på vej… orienteringsmøde på mandag.
  Velling vin sælger godt, så der kommer flere hjem
  PC aften med få deltagere, prøver igen til efteråret.
  Tak til de grønne mænd – det ser godt ud.
  Tak til bestyrelsen for en god indsats.
  Tak til Boi for at være suppleant.
  Tak til Sandie som ikke stiller op til genvalg.
  Beretningen er godkendt.
 2. Regnskab v. Knud
  Indtægter på 19600,25 Udgifter på 15319,44
  Resultat 2018 4280,81
  Aktiver 9144,99 Passiver (egenkapital) 9144,00
  Regnskabet er godkendt
 3. Ingen indkomne forslag
 4. Opgaver det kommende år
  Blev ikke fremlagt
 5. Valg til bestyrelse:
  Sandie modtager ikke genvalg Danny modtager genvalg
  Kun medlemmer kan stemme!
  Danny Møller og Rikke Jørgensen blev valgt.
  Suppleant: Jørgen Nielsen
 6. Valg til revisor: Bestyrelsen foreslår Olav Kristensen, han er valgt
 7. Beretning ved ad hoc udvalg:
  Sognearkivet
  Beretning blev læst op af Ann, da Rigmor Gade desværre ikke kunne deltage.
  Efterlysning af Martine Sørensen, som boede ved viadukten.
  Boi til møde i sammenslutning for lokalarkiver
  Boi, Rigmor og Ann på diverse kurser.
  Årsmøde i arkivsamvirket med deltagelse af Ann og Bent
  Sognearkivet har modtaget en del fra Verner Ulfkær, bl.a. hans kasket! Tak til Bent Hykkelbjerg.
  Åben hver tirsdag eftermiddag.
  Modtager af og til også ting som ikke hører til i arkivet, men mere på et museum.
  Ejvind opfordrede til at tingene, som ikke hører hjemme (tagsten) kommer på Røde Kro.
  Regnskab for sognearkivet:
  Indtægter: 10354,00 Udgifter: 8649,24 Resultat 2018: 1704,75
  Beholdning pr. 31.12.2018: 11610,88
 8. Uddeling fra Toksvig fonden:
  Har i 2018 36.000 at dele ud af. Følgende har modtaget:
  • Velling seniorklub
  • Velling Andelsbutik
  • Velling Lokalråd
  • Velling Sognearkiv
  • Røde Kro
  • Velling Forsamlingshus
 9. Eventuelt
  Klyngesamarbejdet ved Boi: Oplæg til én person fra hvert sogn koordinerer. Denne er ikke helt landet endnu. Efterlyser 2 personer til unge møde den 27. maj i Lem
  Niels Jørgensen har lavet en fin sti til fjorden. Boi synes det er en god ide, og opfordrer til at fylde branddammen op. Det er dog tidligere afvist…
  Jens Kirk: Pc hjælp er for alle på alle niveauer.
  Rikke: Præsenterer sig selv.
  Holger: Pæle med farvemærker markerer stier rundt i sognet. Opfordrer lokalrådet til at opdatere pælene – forbedre dem. Birtha opfordrer til at have folderen i hånden. Der er også kort ved kirken.
  Lit: Shelters ved åen. Nyeste er en servicestation for cykler. Lit spørger hvem der vedligeholder shelters? Ringkøbing-Skjern kommune etablerede i sin tid, men hvem vedligeholder? Vil det koste meget at føre en vandledning til shelters? Opfordring til Lokal rådet.
  Kvinde: Roser stierne og mærkerne som de er.
  Anette: Ros til sognearkivet.
  Ejvind: Lidt udenfor Lokalråds regi: Røde Kro laver en studedriver fold, sponsoreret af Holmager Økologi.

TAK for i aften fra dirigenten.
Formanden takker Ejvind. Han præsenterer bestyrelsen. Opfordrer folk til at blive medlem: 75 per person eller 150 per husstand.

Velling Mailliste

Få nyheder direkte ned i din mailbox!

Læs mere om, hvad du siger ja til!

Tilmelding

* påkrævede felter

Copyright © 2017. All Rights Reserved.