Trygt børneliv
Aktiv fritidsliv
Fjordudsigt
Friskole og fribørnehave
Tæt på Ringkøbing
Fællesskab for alle

Referat generalforsamling 2017

Referat af Ordinær generalforsamling 25. april 2017 kl. 19.30

1. Velkommen ved formand Bjarne Nørgaard
2. Olav Kristensen blev valgt til aftens dirigent, som konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtigt.
3. Svend og Christian valgt til aftens tællestemmere, Anette referent.
4. Bestyrelsesberetning ved formand Bjarne Nørgaard blev godkendt. Beretningen i hovedtræk: Afholdte arrangementer i det forløbne år: Skt. Hans, Chr. Kold, fællesspisniger. Andre tiltag: Ny hjemmeside, grønne mænd gjort byggegrundene attraktive, reklame for Velling på flytmodvest.dk, Velling vin på vej (overskud går til købmanden). Orientering om p-pladssituationen og multihus. Efterlysning af personer som vil søge fonde til fordel for Velling
Tak til alle engagerede…
Efterfølgende kommentarer: Danny: Opfordring til at bruge fælles kalenderen på hjemmesiden. Lit: P-plads kommer til at lægge på byens bedste grunde – Bjarne: Andre muligheder har været undersøgt, forslag modtages gerne.
Jens: Tænkt på at optage lån til multihus? Anette: Friskolens andel på 3 mio er lån, VUIF’s økonomi er ikke til at optage lån.
Bjarne: Kontingent kan betales i aften eller indbetales på konto.
5. Regnskab forelægges af kasserer Knud Knudsen og godkendes. Bundlinjen viser et overskud på kr. 1638,34, beholdningen er ultimo 2016 kr. 9868,44
6. Ingen indkomne forslag til behandling.
7. Opgaverne det kommende år ved Danny: 1. november fællesspisning og fælles syng dansk aften 21. dec. Solerhvervsfest
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Tak til Bjarne som ikke ønsker genvalg. Danny blev genvalgt og Sandie valgt ind i bestyrelsen. Ida som suppleant.
9. Olav Kristensen blev valgt til revisor.
10. Beretning fra sognearkiv – i hovedtræk: Næsten færdig med registrering, som er tilgængelig på arkiv. Dk for alle. Fået ny printer og scanner. Besøg af børn fra friskolen. Deltaget i årsmødet. Regnskabet for sognearkiv har et overskud på kr. 4657,21 Sognearkivet er åbent hver trisdag 16.30-18.00, dog en lang sommerferie (lukket i juni, juli, august).
Toksvigfonden: Uddelt kr. 35.000 fra arven + afkast. I alt uddelt 45.987, som er fordelt til Seniorklub, Petanque, Forsamlingshuset, Butikken.
11. Eventuelt: - Affaldsindsamling langs vejene er trængende, er på vej. Forslag om at gøre det til en familiedag, hvor børnene deltager. - Grønne mænd starter mandag 1. maj kl. 9.30 ved købmanden – kom gerne mænd og kvinder! - Ønske om koordinering af kalender, men Kalender må være først til mølle, brug den og ta’ hensyn til hinandens arrangementer! - I år 25 års jubilæum med venskabsby Hantos. De kommer omkring sommertræf, og skal delvis bo hos værtsfamilier. - Tak til bestyrelsen for godt arbejde.

Tak for god ro og orden!

Velling Mailliste

Få nyheder direkte ned i din mailbox!

Læs mere om, hvad du siger ja til!

Tilmelding

* påkrævede felter

Copyright © 2017. All Rights Reserved.