Trygt børneliv
Aktiv fritidsliv
Fjordudsigt
Friskole og fribørnehave
Tæt på Ringkøbing
Fællesskab for alle

18. jan. 17: Referat

Referat tirsdag 18. januar 2017, 20.00 - 22.00
hos Hr. kasserer Knud Ingolf

Deltagere: Svend, Knud, Bjarne, Danny (Anette)
Referent: Danny

Dagsorden
0. Siden sidst (Alle)
Knud har fået udsendt kontonummer til medlemskontingent.
Boi har modtaget 3500,- til forkælelse af de grønne mænd og kvinder.
1. Fællesspisning
8. februar (Danny)
PR i - Fredagsbrev (Danny) og David (Boi)

2. Hjemmeside og google kalender (Alle)
Anette er kommet med et fint udkast til ny hjemmeside.
Hvad skal vi gøre?
1.    Vi skal have de sidste til at komme med input – billeder, tekst og reklame. (Danny rykker på FB)
2.    Intro til google kalender.
3.    Offentliggørelse til fællesspisningen 8. februar ved Anette
Vi afventer svar fra Anette (kom senere)

3. Velling Multihus (Bjarne)
Bjarne har haft møde i Multihus udvalget med henblik på parkeringsforhold ved Friskolen.
Vi har diskuteret parkeringsforhold ved forsamlingshuset. Der er enighed om at vi vil arbejde for at få bussen til at holde ved et helleanlæg ved forsamlingshuset. Der er ønske om at evt. nyetableret busskur falder så narturligt ind i omgivelserne som muligt. 

4. Generalforsamling(Alle)
Knud reserverer og bestiller mad hos Palle til generalforsamlingen tirsdag 25. april 2017 kl 19.30. Fællesspisning kl. 18.00.
Knud spørger Olav til dirigentrollen.
På valg er Bjarne og Danny.
Danny - håber inderligt  på genvalg.  Bjarne ønsker ikke genvalg. Vi arbejder på at finde villige kandidater.

5. Samarbejde med Lem og andre sogne. (Boi)
Punktet udsat.

6. Hjertestarter og redningskorps (Knud).
Et pkt. der går til tavlemøde. Knud kontakter Trygfonden. Evt. kontakt til Thorsminde, der har et lignende korps for at se, hvad de gør.

7. Næste møde
29. Marts 2017 kl. 20.00 hos HR Svend

6. evt.

Velling Mailliste

Få nyheder direkte ned i din mailbox!

Læs mere om, hvad du siger ja til!

Tilmelding

* påkrævede felter

Copyright © 2017. All Rights Reserved.