Trygt børneliv
Aktiv fritidsliv
Fjordudsigt
Friskole og fribørnehave
Tæt på Ringkøbing
Fællesskab for alle

17. aug. 2021 - referat

Velling Lokalråd møde 17.8.2021

Deltager: Rikke, Klavs, Jørgen, Knud, Karen, Inge (online, delvis)

Referat

1. Generalforsamling og fællesspisning

Evaluering: Godt, fint,
God nærværende humoristisk årsberetning – god tilgang til at få nye medlemmer
Gerne flere – og til fællesspisning var kun 44 personer (tidligere 100 personer) – høsten og erhvervsgruppemøde kan have taget deltagende fra det

2. Aktivitet:
 • Fællesspisning på byskiltet
 • Tema-aftener til fællesspisning, det er sådan, denne gang generalforsamling;
  OPGAVE
  Idé: Børnetema: Barn i Velling, børnepanel, (Inge, Karen
  7. oktober eller 14. Oktober (spørge Palle om ledig, børnevenlig menu, Inge)
  Fællesspisning på byskiltet – kokkepigen har fri (Knud)
3. Opdatering af lokalrådsfolderen

OPGAVE: Klavs, Karen

 • Formål: hverve nye medlemmer
 • Købmanden, en – to uger på disken, postkasser
 • 5 værdiord: Fællesskab, udvikling, kommunikation & formidling,
 • Undertitel til Velling lokalråd, festligt sammenhold,
  Festligt, folkeligt og fornøjeligt
  Fællesskaber vi ’elsker’(hjerte)
  Har du råd til ikke at være med i det lokale...?
 4. Seneste referater (Rikke)
 • Forrige møde; Generalforsamling
 • OPGAVE Til Anette (opgave Jørgen)
5. Efterårets aktiviteter og opgaver – se årshjul
 • Nyhedsmail nr. 4, først når projektbeskrivelsen er der
 • Fællesspisning børn
 • Helhedsplan:
  • Projektbeskrivelse fra RKSK afventes
  • Nyhedsmail med projektbeskrivelse sendes til mailliste af foreninger & erhverv
  • Brev:
   • deres besyv hvem der skal være hovedaktører
   • lyst til at bidrage til idé generator
   • ...
 • Landsbybooster værktøjskasse – fysisk (opgave >Karen)
 6. Opgavefordeling generelt – Organisationsdiagram

Beslutning udsat

7. Filme nogle virksomhedsbesøg i Velling og dele dem på de sociale medier (Rikke og Klavs)
 • Nuværende eksempler fra Instagram
 • Film op til 15 min kan lægges op
 • Spørge vores sponsorer om de er interesseret (opgave
 • På Velling.eu: interviews, præsentere deres arbejde, & promovering af Velling Lokalråd
 • 60-120 sec
 8. Ændre strategi ift. medlemmer og betaling af kontingent

Salgsargumenter: Vil du være med til at fremme Vellings fællesskab

 • Mere råd til at styrke vores fællesskab
 • Brug af multisalen
 • Informeret
 • Lære nye folk at kende på tværs
 • Pleje fællesskabet, have det sjovt og hyggeligt
 • Søge om hjælp til :
 • Organisere aktiviteter til Vellings gavn, fx affaldsindsamling
 • Fremme projekter til Vellings gavn fx helhedsplan, novelle film
 • velkomst som tilflytter
 • videreformidler borgerens meninger til kommunen
 • lavere priser for medlemmer, sponsorer

Gratis og allerede eksisterende:

 • Organisere fællesspisning
 • Sct. Hans
 • Vintersolhverv
 • Velling.eu
 • Erhverv
 • fritid
 • Informationer: Nyhedsmail, sogneblad, VUIF-årsskrift, helhedsplan
 • Evt. benyttelse af byskiltet
 • Byskilte (fx foroffentlighedshøring, kokkepigens friaften, helhedsplan,
  • Skilte er der, ny folie koster 1.000 kr
 • alkoholbevilling
 9. Andet:
 • Brugen af multisal!!!
 • Koncert, pop op fest, foredrag, :.
 • Novelle film

OPGAVE (Rikke)

 • Vinterfest som er mere generelt: til VUIF Michael Biehl, Karoline VF
 • Pop op fest/fredagsbar i Velling.
 • Høstfest
 • Lejesøndag til børn
 • Fredagsdisko til unge
10. Lem Kær Følgegruppe: Varetages fremover af Jørgen og Klavs

Download referat + aktivitetsplan som pdf

Velling Mailliste

Få nyheder direkte ned i din mailbox!

Læs mere om, hvad du siger ja til!

Tilmelding

* påkrævede felter

Copyright © 2017. All Rights Reserved.