Trygt børneliv
Aktiv fritidsliv
Fjordudsigt
Friskole og fribørnehave
Tæt på Ringkøbing
Fællesskab for alle

2. nov. 16: referat

Onsdag 2. november 2016, 20.00 - 22.00  hos Hr. Formand Bjarne Nørgaard

Deltagere: Bjarne, Svend, Knud, Boi og Danny
Referent: Danny

Dagsorden
Siden sidst
Opfølgning på hjemmeside og googlekalender
Vi arbejder videre med at kontakte de forskellige foreninger og virksomheder. Danny laver et lille skriv til virksomheder.
Velling Lokalråd kunne godt tænke sig info skærme på: De tre skoler, Købmand og Frisør, måske også forsamlingshuset. Skærmene skal fungere som byens intra, hvor opdateret googlekalender, og forskellige opslag kan laves. (Danny arbejder videre)

1. Fællesspisning 23. november 2016
Arrangementet er sat på skinner. Mad og Steen Espersen er klar. Info om multihus ved Bjarne.  Annonce i Lokalposten, radio Ringkøbing og VI vil i Velling.

2. Byggegrunde – anvendelse
De grønne mænd har fået bevilliget 40.000 af kommunen til fremme og salg af byggegrundene. DGM forvalter disse midler igennem lokalrådets konto. Området mod øst kunne bruges til hest, køkkenhave eller fælles haver/dyr.

3. Strandpark i Velling, Branddam og stier
Der har været en debat på Facebook omkring en ”strandpark”. Vi opfordrer til at folk henvender sig til Lokalrådet, således at der kan blive nedsat en arbejdsgruppe.
Branddam – Boi undersøger mulighed for opfyldning pga. sikkerhed.
Sti til Stauning – forlængelse af diget fra Venner å til Bæk munde. Boi.

4. International aften – evt jan/febr
Vi vil gerne lave en international aften. Vi vil forsøge at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan arbejde aktivt med ideen.

5. Velkomst til tilflyttere
Boi er Velkomstambassadør her i byen, men vi er noget i tvivl om hvordan sådan en rolle skal forvaltes. Vi tænker.
I mellemtiden vil vi bare opfordre til at tage godt imod dine nye naboer.

6. Medlemmer, betaling og mailadresser
Knud bøvler med hans Mail, men han arbejder på sagen, så der kommer nogle medlemmer snart.

7. Generalforsamling
Næste generalforsamling er tirsdag 25. april 2017 kl 19.30. Fællesspisning kl. 18.00.

8. Flyt mod Vest: Tekst gennemgået.

Næste møde
Tirsdag d. 6. december 2016 kl 20 hos Boi . evt.

Velling Mailliste

Få nyheder direkte ned i din mailbox!

Læs mere om, hvad du siger ja til!

Tilmelding

* påkrævede felter

Copyright © 2017. All Rights Reserved.