Trygt børneliv
Aktiv fritidsliv
Fjordudsigt
Friskole og fribørnehave
Tæt på Ringkøbing
Fællesskab for alle

Generalforsamling 12. augo. 2021 - referat

Generalforsamling i Velling Lokalråd 12. august 2021 i Velling Forsamlingshus

1 Velkomst v. Danny Møller. Bestyrelsen blev præsenteret.

2 Olav Kristensen valgtes som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt iht vedtægterne ved opslag på velling.eu, Vi Vil i Velling og hos købmanden.

3 Jørgen Nielsen valgtes til referent, Klavs Christensen og Ejvind Haubjerg som stemmetællere.

4 Formandsberetningen ved Rikke Jørgensen godkendtes.
Tilflyttere blev budt velkommen.

5 Regnskabet ved Knud Knudsen godkendtes. Kontingentindtægt 3600 kr svarende til 48 medlemmer rejste spørgsmålet, om det ville være muligt at øge medlemstallet. Flere forslag nævntes: Medbringe folder sammen med indsamling til Kræftens bekæmpelse eller ved separat at besøge alle husstande eller lægge ”girokort” i sognebladet, der kommer kvartårligt.

6 Indkomne forslag. Ingen.

7 Kommende års opgaver.
Følgegrupprearbejde for Lem Kær projektforslaget følges som hidtil.
Helhedsplan for Velling. Se pkt.
10 Filmoptagelse af novellefilm i efteråret efter lokationer fundet og fundet fine.
Øvrige arrangementer/aktiviteter i kalenderen.

8 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Rikke Jørgensen, Klavs Christensen og Jørgen Nielsen valgtes til bestyrelsen, Inge Tarpgaard som suppleant.

9 Olav Kristensen valgtes til revisor.

10 Beretninger. Helhedsplanen for Velling. Rikke Jørgensen præsenterede projektbeskrivelsen.Opstarten er udsat pga covidrestriktioner og det uafklarede Lem Kær projektforslag til omkring november 2021. Information til beboerne vil ske både digitalt og analogt.

Sognearkivet v. Knud Knudsen. Arbejdet har stået stille pga covid, men der har været henvendelser fra familier om informationer. Åbner tirsdage kl 16 – 18 fra 1. sept.
Overskud seneste år 230 kr.

Toksvigfonden v. Boi Nielsen. 37800 kr uddelt. Uddelinger fem år endnu.

Ungarn v. Boi Nielsen. Hilsen fra venskabsbyen. Lokaler istandsat til 200 gæster og 47 overnattende. Gårdsplads renoveret.

Sognebog nr 3. v. Danny Møller. Flere kapitler næsten færdige. Bidragsyderne nævnt. Deadline ved juletid.

11 Eventuelt Anna Hilden mindede om koordinationsgruppen mod Lem Kær projektets møde 19. august.
Olav Kristensen mindede om sommermødet 22. august i præstegårdshaven.

Dirigenten takkede for vel gennemført generalforsamling.

Formanden takkede Danny Møller for hans arbejde i Lokalrådet og bød Klavs Christensen velkommen i bestyrelsen.  

Velling Mailliste

Få nyheder direkte ned i din mailbox!

Læs mere om, hvad du siger ja til!

Tilmelding

* påkrævede felter

Copyright © 2017. All Rights Reserved.