Trygt børneliv
Aktiv fritidsliv
Fjordudsigt
Friskole og fribørnehave
Tæt på Ringkøbing
Fællesskab for alle

10. juni 2021 - referat

Lokalrådsmøde 10. juni 2021

Til stede: Rikke Jørgensen, Karen Schenker, Knud Knudsen, Jørgen Nielsen

Dagsorden:

1. Siden sidst - årshjul
2. Indkomne mails - tilflyttere, Ann Nielsen, hjemmesidebesøg
3. Film samarbejde
4. Helhedsplan
5. Sankt Hans
6. Generalforsamling og årsberetning
7. Følgegruppe / Lem Kær testcenter
8. Evt. Og næste møde dato

1. Siden sidst Affaldsindsamling gennemført. Meget fundet, især langs diget af jagtforeningen.

2. Indkomne mails. Kommunen vil oplyse om tilflyttere til sognet og har tilknyttet frivillige velkomstambassadører. Velling vil give billet til fællesspisning og en lille gave. Karen og Jørgen besøger tilflytterne. Hjemmesiden besøges ikke så meget, mest pga højskolen og kirken.

3. Film samarbejde Novellefilm (referat af 8. april). Besøg af filmhold 30/6. Lokaliteter besigtiget og godkendt. Landdistriktspulje ansøgt om bidrag.

4. Helhedsplan Helhedsplanen er Lokalrådets højeste prioritet. Udsat til efteråret bl.a. pga Covid.

5. Sankt Hans. Sankt Hans fejres med bål og sang. Sangtekster, vand og øl (Knud), kage (Ann) og brænde (Boi).

6. Generalforsamling. Generalforsamling incl. fællesspisning afholdes 12. august. Information på Vi Vil I Velling. Lokalrådsfolderen opdateres efter generalforsamlingen.

7. Følgegruppe. Lem kær projektet følges via følgegruppearbejdet. Informationsmøde med projektansøgerne 30/6 i Højmark. Nogle byrådsmedlemmer deltager.

8. Evt. Næste møde 10/8 kl. 19,30.

Velling Mailliste

Få nyheder direkte ned i din mailbox!

Læs mere om, hvad du siger ja til!

Tilmelding

* påkrævede felter

Copyright © 2017. All Rights Reserved.