Trygt børneliv
Aktiv fritidsliv
Fjordudsigt
Friskole og fribørnehave
Tæt på Ringkøbing
Fællesskab for alle

8. april 2021 - referat

Referat af lokalrådsmøde 8. april 2021

Til stede:

Rikke Jørgensen, Karen Schenker, Danny Møller, Knud Knudsen, Jørgen Nielsen

Dagsorden:

1. Siden sidst.
2. Generalforsamling.
3. Lem Kær testcenter.
4. Helhedsplan.
5. Novelle film i Velling.
6. Klistermærker til byskilt.
7A. Affaldsindsamling d. 17.-18. april.
7B. Tekst til årsskrift for Velling.
8. Nye datoer for arrangementer, GF, fællesspisning, Sankt Hans m.m. - opdatering af kalender.
9. Næste nyhedsmail.
10. Næste mødedato.
11. Evt.

1. Siden sidst.

Morten Knudsen er flyttet og udgået af bestyrelsen. I øvrigt ifgl. dagsordenen.

2. Generalforsamling.

Forsøges afholdt 12. august 2021. På indkaldelsen oplyses, hvem der er på valg. 

3. Lem Kær testcenter,

På byrådsmøde  3. juni 2021 orienteres byrådet om status. Der tages ikke beslutning. Lokalrådet har ikke modtaget nyt siden sidst. KDs byrådsgruppe kommer på besøg d. 9. april.  Der er sat 1 time af. Der orienteres på ”Vi vil i Velling”, så interesserede kan møde op på Velling Kirkeby 123.

4. Helhedsplan.

Udsat til efteråret pga Lem Kær. Inden projektet startes informeres vha skilte i Velling samt ”Vi vil i Velling”. 
Evt inviteres person fra Ølstrup for at inspirere.
Mailliste med alle skoler, foreninger og virksomheder udarbejdes af Karen for at kunne informere bredest muligt.

5. Novellefilm.

Lokalrådet har givet tilladelse til at instruktør og producer på den planlagte novellefilm ”Der falder ikke en spurv til jorden uden Guds hjælp”, som skal optages i Velling og omegn, må søge midler fra landdistriktspuljen på vegne af lokalrådet.

6. Klistermærker til byskilt.

Foreslås sat på plakat nævnt i pkt. 4.

7A. Affaldsindsamling d. 17.-18. april.

Start kl. 9. Rikke laver kaffe. Købmanden giver rundstykker. Mange tilmeldte. ”Bogholderiet” (= sorteringskrav) kan give problemer. Ruteplaner ikke udarbejdet.

7B. Tekst til årsskrift for Velling.

Deadline d. 28. april. Karen laver udkast (150 – 200 ord). Helhedsplan, novellefilm oa som kan bringe Velling sammen. Upolitisk.

8. Nye datoer for arrangementer,
GF, fællesspisning, Sankt Hans m.m. - opdatering af kalender.

Generalforsamling og fællesspisning 12. august. Sct. Hans 23. juni.

9. Næste nyhedsmail.

Når der er nyt eller senest maj måned.

10. Næste mødedato.

10. juni.

11. Evt.

Kommunen har meddelt, at vi igen må få information om tilflyttere, så vi kan byde dem velkommen. Dog ikke hvordan Lokalrådet får informationen.

Referent

Jørgen Nielsen

Velling Mailliste

Få nyheder direkte ned i din mailbox!

Læs mere om, hvad du siger ja til!

Tilmelding

* påkrævede felter

Copyright © 2017. All Rights Reserved.