Trygt børneliv
Aktiv fritidsliv
Fjordudsigt
Friskole og fribørnehave
Tæt på Ringkøbing
Fællesskab for alle

19. nov. 2020 - referat

Velling lokalråd – Mødereferat fra den 19.11.2020

Dagsorden

1. Lem Kær testcenter: Sidste nyt og strategi

2. Velling Mærsk testcenter: Opsamling

3. Årshjulet

4. Indkomne mails

5. Kommende møder og online arrangementer – her og der

6. Julebelysning

7. evt. bl.a. beretning fra Landsbytopmødet

8. Aktivitetsplan fra mødet

Tilstede:
Rikke, Knud, Morten, Karen

1. Lem Kær testcenter: Sidste nyt og strategi

To høringer finder sted:

a) Foroffentlighedshøring – varighed 4 uger – ca. januar/februar
b) Offentlighedshøringen – varighed 8 uger – ca. marts

Ved begge høringer kan man give SKRIFTLIG input til debatoplægget, dvs. idéer, bemærkninger, spørgsmål, indvendinger, mv.

Efter a) Foroffentlighedshøringen bliver det skriftlige input evalueret og kan indgå i debatoplægget til b) offentlighedshøringen.
Efter b) Offentlighedshøringen bliver det skriftlige input evalueret og kan indgå i den endelige planlægning.

Der var møde i går med følgegruppen, hvor hovedpunkten var input fra følgegruppen. Dog havde følgegruppen først fået debatoplægget aftenen før, så det var svært at danne sig det fulde billede.

Rikkes foreløbige anmærkninger til debatoplægget:

Under ’Vision’

  • ”Lovgivning og økonomi afklares...” ? - hvad åbner det potentielt op for? Fx larm fra ’test’møller, fx kunne de teste havvindmøller
  • Virksomheder – erhverv, hvad menes der med det?

Dagsorden til foroffentlighedsmøde

  • Lokalområder fylder for lidt. Det er kun hensigtserklæringer
  • Tage stilling til illustrationerne
  • Stiplet linje: hvorfor er forløbet ikke en cirkel, men meget uregelmæssigt formet?
  • Stiplet linje: Området bliver pludselig større – eller?

Vi skal have byrådspolitiker med i loopet. Aktion: hvem?
Tidslinje: Udkast færdig – følgegruppe møde – online info møde (invitation per e-boks)

Vi synes, alle områder (vindmøller & solceller) skal betragtes og vurderes sammen og ikke hver for sig, da de i helheden forandrer landskabet totalt, stikord ’Energilandskab’…

Vores strategi:

Vi basunerer det ud
Vi giver information før det officielle infomødet
Vi gør informationer tilgængelige på forskellige platforme
Vi hjælper folk til at organisere sig om online møder

En ’forinformation’ for Vellingboerne før infomødet med projektmager, kommune osv. er afgørende, således at man kan vende det i hovedet og formulere spørgsmål og indvendinger e.l.

Idésamling:
Alt information på Velling.eu (allerede gjort nu)
Synergi med Lem og Højmark

Hvordan: 
Plakater
Kort video á la ”Fiber i Velling”
Præsentation
Flyer
Personlig formidling understøttet af ovenstående

Hvor:
Velling.eu
Velling.eu på facebook
Info ved købmanden (på skærmen, flyers, mm)
På byskiltene
Personlige møder: 2 fra lokalrådet og 8 borgere (hvis muligt)
Online møder

Hvis muligt:
Fredagsbrev Friskole og Naturhuset
Nyhedsmail til alle foreninger (Rikke afklarer, om de er med på idéen)
Multiplikatorer
Familier & virksomheder med mange kontakter
Aarups, Galsgaards, Christensen, Mastrups, mm.

2. Velling Mærsk testcenter: Opsamling

Vi har ikke fået tilsendt præsentationen fra Jacob Hänel Christensen, GreenGo Energy A/S. Rikke forhører sig ved Bent Mikkelsen.

3. Årshjulet

Årshjulet gennemgået, opdateres iflg. noter. Annette Kirk skal høres om flere deadline, fx sogneblad

Næste arrangement: Vintersolhverv, hvis forsamlingsforbuddet tillader det.

4. Indkomne mails

Mange indkomne mails; der er også ulæste fra før Rikkes tid som formand.
Skal de ryddes op/slettes? Skal ikke slettes, men fordeles i mapper. Aktion Rikke/Karen

Evt. Statistik @Champ ???

5. Kommende møder og online arrangementer – her og der

Lokalrådsmøde i januar udelukkende om Lem Kær testcenter.
Nyhedsmail: Nytårshilsen, kontingent og Lem Kær testcenter
Afgørende vigtigt med orientering om Lem Kær testcenter

• Foroffentlighedshøringen

◦ Understøttes med en lille videoclip af få minutter (á la ’Fiber i Velling’)

• Offentlighedshøringen

6. Julebelysning

5  ’juletræer med belysning’ ved Præstegårdsmarken
Afklaring i helhedsplanen: Strømforsyning til julebelysning

7. Beretning fra Landsbytopmødet

Tre inspirerende oplæg:

✔ Bæredygtig landsbyomstilling med regnvand som løftestang i Nordenskov (LAR Lokal afledning af regnvand, facilitator firma URLAND, Lise Rask)
Vejen som opholdsrum; Manøvrekrævende trafik på de bløde trafikanters præmisser; Åbne forhaver;
Synligt vand i landsbybilledet som levende og legende element; Opfordrer til bevægelse, leg læring og ophold; Sjov skolevej, idræt, biologi, natur og teknik udendørs.
Inspirationsbesøg er muligt

✔ Bæredygtig & Borgerdreven & Grøn – Torup ved Halsnæs
Imponerende tiltag for en landsby med 356 indbyggere, bl.a. restaurant, bager, 2 butikker, bogantikvariater, Repaircafé & deleværksted, kontorfællesskab, musikhus, musikfestival og en landsbylægehus.
Peter Plant inviterer interesserede til et besøg!

✔ Landsbybooster
Inspirationsdatabase til landsbyerne med meget konkrete værktøjer og inspiration til tiltag.
Gratis på https://www.landdistrikterne.dk/landsbybooster/
Aktivitet: Undersøges nærmere

8. Aktivitetsplan fra mødet 19.11.2020

1. Lem Kær testcenter

Debatoplæg UDKAST sendes til lokalrådet Rikke
Vi skal have byrådspolitiker med i loopet. Aktion: hvem?
Nyhedsmail til alle foreninger (det afklares, om de er med på idéen) Rikke

2. Velling Mærsk testcenter
Indhente den lovede præsentationen fra firmaet Rikke

3. Årshjulet Opdateres iflg. mødenoter; ekstra deadlines fra Anette indhentes
Karen Færdig undtagen ekstra deadlines fra Annette

Vintersolhverv 21. december:
Forsamlingsforbud tjekkes
Fakler bestilles ved købmanden
Organisation, bål
Suppe
Kopper
evt. Krans (Boi spørges) 

4. Indkomne mails Fordeling i mapper Rikke/Karen

5. Kommende møder Indkaldes for januar: Fokus Lem Kær Testcenter & nyhedsmail Rikke

6. Julebelysning Skal tages op i helhedsplanen

7. Landsbytopmødet Gennemgå ’Landsbybooster’ for inspiration til helhedsplanen Morten

 

Velling Mailliste

Få nyheder direkte ned i din mailbox!

Læs mere om, hvad du siger ja til!

Tilmelding

* påkrævede felter

Copyright © 2017. All Rights Reserved.