Trygt børneliv
Aktiv fritidsliv
Fjordudsigt
Friskole og fribørnehave
Tæt på Ringkøbing
Fællesskab for alle

Ekstraordinært Lokalrådsmøde d. 8. okt. 2020

Til stede: 
Rikke Jørgensen, Danny Møller, Knud Knudsen, Morten Knudsen, Karen Schenker, Jørgen Nielsen

Referent:
Jørgen Niesen

Dagsorden

  1. Hvordan skal Lokalrådet forholde sig til det foreliggende projektforslag til udvidelse af Lem Kær Energitestcenter, hvor Lokalrådet sammen med Højmark og Lem er inviteret til at være med i en af kommunen oprettet følgegruppe.
  2. Hvordan skal beboerne i Velling orienteres.
  3. Fordele og ulemper ved det udvidede testcentrer ved det foreliggende projektforslag.

Beslutninger

  1. Lokalrådet skal arbejde for at projektet reduceres så meget som muligt i forhold til de ulemper, testcentret vil have for Vellings beboere.
  2. Lokalrådet skal arbejde for at de økonomiske kompensationer bliver størst mulige og nemt tilgængelige, både i forhold til Velling som samfund og for de beboere, der vil blive mest berørt af ulemperne.
  3. Velling orienteres via nyhedsbrev, velling.eu og beboermøder.

Fordelene ved projektforslaget er små for Velling, Lem og Højmark, men noget større for projektansøger, kommune og Vestas, især for kommunen, herunder

• Kommunen vil gerne være ”vært” for udvikling af ny energiteknologi

• Øget aktivitet i lokalsamfundene

• Fastholdelse af Vestas som arbejdsgiver og skattebetaler

• Potentiel tilflytning af højtuddannet arbejdskraft

 

Ulemper og usikkerheder

• Hvilke økonomiske kompensationer der vil blive tilbudt

• Visuel ”forurening” fra meget større og potentielt anderledes vindmøller

• Støj

• I hvilken grad gældenderegler for vindmøller og energianlæg kan/vil blive fraviget ved dispensationer 

• Skyggevirkninger

• Lysafmærkning

• Øget trafik ved opstilling og udskiftning af vindmøller, etablering af Power-to- X procesanlæg og eventuelt besøgscenter

• Området skifter karakter fra landbrug til industri

• Nærområdet bliver uattraktivt for bosætning

• Lysreflektioner fra solcelleanlæg (især for Højmark)

Usikkert hvad Power-to- X procesanlæg vil medføre af risici (udledninger, sikkerhed, trafik), da de mulige teknologier endnu ikke er besluttede og/eller er ukendte. 

Velling Mailliste

Få nyheder direkte ned i din mailbox!

Læs mere om, hvad du siger ja til!

Tilmelding

* påkrævede felter

Copyright © 2017. All Rights Reserved.