Trygt børneliv
Aktiv fritidsliv
Fjordudsigt
Friskole og fribørnehave
Tæt på Ringkøbing
Fællesskab for alle

8. sep. 2020 - referat

Til stede: 
Rikke Jørgensen, DannyMøller, Knud Knudsen, MortenKnudsen, Karen Secher, Jørgen Nielsen og delvist Svend Pedersen

Dagsorden

1. Konstituering. Svend overdrager ”nøglerne” til ny formand.

2. Indbetaling/opkrævning af kontingent.

3. Nyhedsmail. Næste mail. Ender den i spam?

4. Stiforbindelser i og omkring Velling.

5. Byggegrunde.

6. Sognebøger.

7. Tilflytter velkomst.

8. Helhedsplan. Involvering af øvrige foreninger og skoler.

9. Evt. Sikker hjemmeside. Samarbejde med Min Købmands bestyrelse for at spare udgifter (Radio Ringkøbing).

Ad 1. Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

 • Formand Rikke Jørgensen 25617361 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
 • Næstformand Danny Møller 22362890 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
 • Kasserer Knud Knudsen 23397632 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
 • Sekretær Jørgen Nielsen 23908652 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
  Medlem uden portefølje: Morten Knudsen 30235382 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
  Suppleant: Karen Schenker 35104672 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Svend konstaterede, at der ikke var hængepartier. Grundet Covid-19 har der stort set hidtil ikke været aktiviter i år.

Ad 2. Kontingent

Der vil ikke blive udsendt/omdelt ”girokort”.

Vi vil opfordre medlemmerne til at oprette en fast årlig betaling i deres netbank. Opfordringen vil blive bragt i vil blive bragt i Sognebladet (Rikke) og i nyhedsmail  primo januar.

Hvordan og hvornår ikke/sene betalere skal påmindes blev diskuteret, men beslutning blev ikke taget.

MobilePay ikke muligt da omkostningerne er for høje for en så lille forening som vores.

Ad 3. Nyhedsmail

Der vil blive bragt information om nyhedsmail i Sognebladet.

Næste nyhedsmail 24/9 med bl.a.:

 • Opfølning fra generalforsamlingen med tak for deltagelse
 • Sognebøgerne (Danny)
 • Byggegrundene (Danny)
 • Fællesspisning 29/9
 • Information om betalingstidspunkt for kontingent
 • Solhvervsmarkering
 • Højskoledsnagbog arrangementer, hvis de afholdes.

Ad 4. Stiforbindelser

Stiforbindelseren bør koordineres i klyngesamarbejdet, så de hænger sammen. Boi konsulteres.

Bro over Velling Å ved fjorden mangler for at gøre stien langs fjorden komplet. Usikker hvordan financiering kan tilvejebringes.

Ad 5. Byggegrunde

Der afholdes møde 5/10 med kommune og erhvervsråd.

Lokale erhvervsforlk vil evt. opføre hus på en af grundene.

Dannys prærievogn kan anbringes på en af grundene.

Ad. 6. Sognebog

Arbejdsgruppen afholder møde 29/9. Vanskeligt at få bidragsydere med tilstrækkelig ”skrivekløe”.

Ad 7. Tilflyttervelkomst

Det er et problem at få information om alle tilflyttere. Kommunen vil/må ikke hjælpe, så hvordan finder vi ud af, hvem der er tilflytter(e). som skal inviteres til næste fællesspisning? Inden for byzoneskiltene er der tilstrækkeligt med øjne, men i landdistrikterne kniber det. Det undersøges, om der kan laves en opdeling af sognet efter tidligere avisrutekort (Karen).

Ad 8. Helhedsplan

Rikke orienterede. Arbejdet er på pause pga Covid-19. 

 • Bedre adgang til fjorden
 • Voksenlege-/træningsplads
 • Stisystem

Ad 9. Evt.

Forslag om samarbejde med Min Købmands bestyrelse om reklameudgifter til Radio Rinkøbing. Usikkert, hvor mange relevante lyttere, der er. Ingen beslutning taget.

Som mange andre hjemmesider kommer der en ikke sikker meddelelse, når man åbner siden. Vi gør intet.

 

Næste møde torsdag d. 19. november på Holmager 1.

Punkter til dagsordenen:

 • Tilflytter
 • Helhedsplan
 • Årshjul. Karen tager skabelon med.
 • Stisystem

Velling Mailliste

Få nyheder direkte ned i din mailbox!

Læs mere om, hvad du siger ja til!

Tilmelding

* påkrævede felter

Copyright © 2017. All Rights Reserved.