Trygt børneliv
Aktiv fritidsliv
Fjordudsigt
Friskole og fribørnehave
Tæt på Ringkøbing
Fællesskab for alle

Referat Generalforsamling 2020

Velling lokalråd

Ordinær generalforsamling torsdag d. 13. august 2020 

 1. Velkomst ved Danny Møller 

 2. Valg af dirigent Ejvind Haubjerg. Generalforsamlingen er lovligt afholdt jf. 
vedtægterne da den er offentliggjort d. 6. juli. 

 3. Referent Rikke Jørgensen. Stemmerællere Klavs Christensen og Boi Nielsen. 

 4. Formandsberetning ved Svend Pedersen - godkendt. 

 5. Regnskab fremlagt ved Knud Knudsen -godkendt 

 6. Indkomne forslag. Der stilles spørgsmål til om der opkræves kontingent. Knud svarer 
at det er en frivillig forening og tanken er at indbetalingen skal være lige så frivillig. Rikke tilføjer at der påmindes via den nytilkomne nyhedsmail, som man kan tilmelde sig på Velling.eu Boi er tilmeldt nyhedsmail, men har ingen modtaget. Litt; tiden er løbet fra “frivillig” indbetaling. Måske nyhedsmailen ikke er for alle aldre. Anita; lokalrådet skal ramme 2 målgrupper, yngre og ældre, flere vil nok gerne bakke op, hvis de påmindes/opkræves. Ejvind; tvivlen om man har betalt sidder i flere deltagere. I sogneforeningen sendte man Girokort ud med et venligt påmindende brev. Anette; kontingent indbetalingen kan annonceres i Sognebladet i vinter udgaven - deadline for annonce er d. 15. november. 

 7. Opgaver det kommende år: Fællesspisning d. 29. september. Tema Sognebøger med arbejdsmøde hvor bosteder opdateres. Den nye højskolesangbog indvies 27/10 på Fjordvang. D. 12/11 på Friskolen og d. 25/11 på Vestjyllands Højskole. Et udvalg arbejder med bæredygtigt byggeri på byggegrundene Velling Fjordby. Stiudvalg nedsættes til hjælp med bl.a. bro over Venner å. Boi er på sagen. 

 8. Valg til bestyrelsen: Knud og Jørgen vælges ind igen. Morten Abildgaard Knudsen vælges ind og Karen Schenker vælges til suppleant. 

 9. Valgt af revisor: Olav Kristensen. 

 10. Beretning fra Toksvig fonden ved Boi: Der er uddelt til ansøgere, afkastet er minimalt. 
38.365kr til fordeling. 15.000 til seniorklubben. 11.065kr til forsamlingshuset. 7.500kr til Min Købmand - kølemontre. 1.800kr til lokalrådet - service på hjertestarter. 3.000kr Røde Kro. Der er 180.000kr tilbage i fonden, der kan uddeles 35.000+årligt afkast de næste 5 år. Beretning fra Sognearkiv ved Boi: udvalget har deltaget i kursus ved Arkiv Samvirket. Der er sat skiltning op til sognearkivet - skal dog flyttes til synligere position. Der ses frem mod arbejde i arkivet til Sognebøgernes opdateringer. Regnskab fremlagt af Birgitte, regnskabet er printet og til rådighed ved generalforsamlingen. 

 11. Evt. Litt; stiller forslag om ændring af Vellings slogan på byskiltet. “...vi vil i Velling!” Virker selvglad. Ændre evt. i forbindelse med modernisering af logo. Olav; For udefra kommende virker sloganet ikke færdigt - hvad er det vi vil? Rasmus; som tilflytter har sloganet virket forpligtende. I Velling forpligter man sig til fællesskab, foreningsarbejde. Ida; roser lokalrådet for arbejdet der laves. 

Velling Mailliste

Få nyheder direkte ned i din mailbox!

Læs mere om, hvad du siger ja til!

Tilmelding

* påkrævede felter

Copyright © 2017. All Rights Reserved.