Trygt børneliv
Aktiv fritidsliv
Fjordudsigt
Friskole og fribørnehave
Tæt på Ringkøbing
Fællesskab for alle
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

Begivenheder i Velling

Nedenstående er arrangementer i Velling indberettet via Kulturnaut.

Indtast event i kultunaut
Se alle events I FRISKVIND

Referat Generalforsamling 2022

Velling Lokalråds Ordinær generalforsamling

Placering: Velling forsamlingshus
Dato: 27. april 2022
Deltagere: Alle er velkommen, stemmeret opnås ved indbetaling af kontingent a 75kr pr. person/150 kr pr husstand på mobilepay: 964535
Klokkeslæt: 20.30

1. Velkommen
Velling Lokalråd kunne hilse 37 interesserede velkommen til generalforsamlingen. Generalforsamlingen blev bekræftet ’lovlig indkaldt’.

2. Valg af dirigent
Olav Kristensen blev valgt som dirigent.

3. Valg af referent og stemmetæller
Referent: Karen Schenker Stemmetællere: Anita Gohr og Anette Kirk Jepsen

4. Bestyrelsens beretning v/formand Rikke Elgård Jørgensen
En veloplagt formand berettede om Lokalrådets ’gøren og laden’ – mest laden pga. en vis virus, der flere gange foranledigede Lokalrådet til at aflyse planlagte arrangementer.
Vedr. helhedsplanen for Velling var spørgsmålet, hvorfor højskolen mangler som ambassadør. Svar: De er blevet spurgt og har afslået.
Årsberetningen kan læses på Lokalrådets hjemmeside www.Velling.eu.

5. Regnskab forelægges v/kasserer Knud Knudsen
Regnskabet blev fremlagt af Knud og efterfølgende godkendt. Det blev foreslået at uddele Velling Lokalrådets folder til husstandene og evt. i den sammenhæng informere personligt om Lokalrådets virke, for at øge antallet af betalende medlemmer. Der er nogle frivillige kræfter, der gerne vil gøre dette, bl.a. Lit. Første beløb fra Mærsk møllerne er overført. Opstillerne af Mærsk møllerne har overført det første beløb til sognet. Vi får i 20 år 24.600 kr til sognet pr år, dvs. 2.200 kr pr opstillet megawatt. Der bliver oprettet et udvalg, der udarbejder retningslinjerne for ansøgning og fordeling af pengene. Lokalrådet har nu også mobilepay: 964535.

6. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse
På valg er: Karen - genopstiller Knud – genopstiller ikke Jørgen Nielsen er udtrådt 2021 Inge (suppleant) - genopstiller ikke
Følgende blev valgt: Karen Schenker, Ariel Kennedy, Mikkel Andersen, Berina Mesic.
Velling Lokalrådets nye bestyrelse har efterfølgende konstitueret sig og ser ud som følgende:
Formand: Rikke Elgård Jørgensen
Næstformand: Klavs Østergaard Christensen
Kasserer: Ariel Kennedy
Sekretær: Karen Schenker
Menigt medlem: Mikkel Andersen
Suppleant: Berina Mesic
Vi er fuld af gå på mod og har allerede samme aften drøftet nye idéer ?

8. Valg af revisor
Olav Kristensen blev valgt som revisor.

9. Beretninger fra Ad-Hoc udvalg.
Sognebøger (Anette Kirk Jepsen) Sognebogen er undervejs!
Toksvig fonden (Boi Nielsen) Boi berettede om uddeling af penge til forskellige formål:
 Seniorklubben: 15.000 kr til udflugter og møder
 Forsamlingshuset: 12.000 kr. til projektor og lærred
 Røde Kro: 5.000 til vedligehold
 Inge Agnete Tarpgaard: 2.500 kr til Byttereol for bøger og flyers til fredagsbar
 Friskvind: 1.500 kr til brandslukningsmateriale
 Velling Lokalråd: 1.000 kr til blomster
Sognearkiv (Rigmor Gade) De frivillige bag sognearkivet havde en del henvendelser, én endda fra USA. En del kunne hjælpes, nogle dog ikke. De frivillige har også været til kurser. Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Det blev besluttet at samle gamle sognebøger i sognearkivet til videresalg, fra husstande som ikke skal bruge dem mere eller loppemarkeder.
Og til slut et opråb: Hvem vil gerne hjælpe et par timer om ugen – der mangler frivillige og friske kræfter!

10. evt.
Friskvind Det rullende mødested bliver leveret i uge 18-2022. Det består af salgsvogn, scene og toilet. Foreninger og erhverv kan låne den. Retningslinjer kommer om 14 dage.

Tak for i aften!

Velling Mailliste

Få nyheder direkte ned i din mailbox!

Læs mere om, hvad du siger ja til!

Tilmelding

* påkrævede felter

Alle referater kan ses på Velling Lokalråd

Copyright © 2017. All Rights Reserved.